Agrarisch

Agrarisch

Het bedrijf verricht verschillende agrarische activiteiten op akkerbouwbedrijven, veehouderijbedrijven en tuinbouwbedrijven. Dit wordt gedaan met behulp van de nieuwste technieken. GPS is een van die technieken. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het recht zaaien en bemesten, om zo geen overlap te verkrijgen.

De volgende agrarische werkzaamheden worden verricht:

 

Bemesten

Er kunnen verschillende soorten mest uitgereden worden. Dit is vloeibare of vaste mest. Het uitrijden van de vloeibare mest wordt gedaan op twee verschillende manieren, namelijk met een Schuitemaker tank of met een Veenhuis sleepslang bemester. Bij allebie de manieren wordt gebruik gemaakt van GPS besturing om zo overlap en te veel mest uitrijden te voorkomen. Voor het strooien van de vaste mest wordt ook gebruik gemaakt van GPS en twee Strautmann mestverspreiders.